Verwekt in een korenveld

Stel je bent verwekt in een korenveld nabij Parijs en je bent niet door je biologische vader opgevoed. Je hebt twee halfbroers aan je moederskant en je hebt twee halfzussen aan je vaderskant  Stel.. Stel dat je dit verhaal niet zelf kunt of wilt schrijven. Dan wil ik je graag interviewen. Natuurlijk hoef je niet verwekt te zijn in een korenveld. Ieder verhaal is bijzonder.

Je kunt je verhaal ook zelf schrijven. Laat je dan inspireren door allerlei filosofische en psychologische teksten. Zo schrijft Ernst Bohlmeijer in zijn boek De verhalen die we leven: “Alle emotionele hoogte- en dieptepuntjes worden onmiddelijk doorgebeld of ge-smst. Ik communiceer dus ik besta, is het motto. (…) Dan moet ik een goed verhaal hebben en dat verhaal is dat ratelen de hedendaagse (neurotische?) variant is van verhalen vertellen. Ratelen verdrijft de stilte, verhalen roepen stilte op. Ratelen is gebaat bij hoge snelheid, verhalen bij traagheid.”

Schrijven of je levensverhaal vertellen werkt in ieder geval louterend. Wil je je verhaal laten optekenen door mij, dan kan dat. Vanzelfsprekend kun je me hierover bellen of mailen. Geheel vrijblijvend.

Laat een reactie achter